Báo cáo tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 50/BC-UBBC
Ngày ban hành 26/05/2021
Ngày hiệu lực 26/05/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản VB Ủy ban bầu cử
Lĩnh vực VB Ủy ban bầu cử
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 50BC-UBBC.pdf
Lĩnh vực