Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 86/BC-UBBC
Ngày ban hành 15/06/2021
Ngày hiệu lực 15/06/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản VB Ủy ban bầu cử
Lĩnh vực VB Ủy ban bầu cử
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 86BC-UBBC.pdf
Lĩnh vực