Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Chu Trinh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ông: Tạch Hồng Quân)
Số ký hiệu văn bản 34/NQ-HĐND
Ngày ban hành 30/06/2021
Ngày hiệu lực 30/06/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Chu Trinh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (ông: Tạch Hồng Quân)
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực HĐND Thành Phố
Người ký duyệt Tô Vũ Ninh
Tài liệu đính kèm 34NQ-HĐND.pdf
Lĩnh vực