Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020 thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 37/NQ-HĐND
Ngày ban hành 03/08/2021
Ngày hiệu lực 03/08/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020 thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản QPPL thành phố
Lĩnh vực HĐND Thành Phố
Người ký duyệt Tô Vũ Ninh
Tài liệu đính kèm 37NQ-HĐND.pdf
Lĩnh vực