Thông báo Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 690/TB-UBND
Ngày ban hành 08/11/2021
Ngày hiệu lực 08/11/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường, Quy hoạch, kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 690TB-UBND.pdf
1. QĐ 2030 _Phê duyệt QHSDD TPCB.pdf
2. BCTM QHSDĐ đến 2030.pdf
3. Biểu kèm BC QH 2030 TP CB.pdf
4. DMCT TP CB đến 2030.pdf
5. BAN DO QUY HOACH TP. CAO BANG DEN 2030.pdf
Lĩnh vực