Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Nội vụ thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 03/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/11/2021
Ngày hiệu lực 18/11/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Nội vụ thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản QPPL thành phố
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 03.2021QĐ-UBND.pdf
Lĩnh vực