Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 46/NQ-HĐND
Ngày ban hành 23/12/2021
Ngày hiệu lực 23/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản QPPL thành phố
Lĩnh vực HĐND Thành Phố
Người ký duyệt Tô Vũ Ninh
Tài liệu đính kèm 46NQ-HĐND.pdf
Lĩnh vực