Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Lao động - thương binh và xã hội thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 02/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/03/2022
Ngày hiệu lực 17/03/2022
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Lao động - thương binh và xã hội thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Văn bản QPPL thành phố
Lĩnh vực Lao động- Thương binh và xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 02.2022QĐ-UBND.pdf
Lĩnh vực