Kế hoạch Kiểm tra Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022
Số ký hiệu văn bản 156/KH-UBND
Ngày ban hành 16/05/2022
Ngày hiệu lực 16/05/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Kiểm tra Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường hàng quý/năm Mô tả
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm 156KH-BCĐ.pdf
Lĩnh vực