Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu bia Thành phố Cao Bằng năm 2021
Số ký hiệu văn bản 239/BC-UBND
Ngày ban hành 01/06/2022
Ngày hiệu lực 01/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu bia Thành phố Cao Bằng năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường hàng quý/năm Mô tả
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm 239BC-UBND.pdf
Lĩnh vực