Báo cáo công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố ngày 07/7/2022
Số ký hiệu văn bản 188/BC-UBND,
Ngày ban hành 07/07/2022
Ngày hiệu lực 07/07/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố ngày 07/7/2022
Hình thức văn bản Trung tâm chỉ huy Covit-19
Lĩnh vực UBND Thành Phố, Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm BC TTCH phòng, chống dịch TP ngày 07-7-2022.pdf
Lĩnh vực