Nghị quyết Về việc Phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021 Thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 10/NQ-HĐND
Ngày ban hành 22/07/2022
Ngày hiệu lực 22/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Về việc Phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021 Thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực HĐND Thành Phố
Người ký duyệt Tô Vũ Ninh
Tài liệu đính kèm NQ phe chuan QT NSNN 2021.pdf
Biểu 48.pdf
Biểu 49.pdf
Biểu 50.pdf
Biểu 51.pdf
Biểu 52.pdf
Biểu 53.pdf
Biểu 54.pdf
Biểu 55.pdf
Biểu 56.pdf
Biểu 57.pdf
Biểu 58.pdf
Biểu 59.pdf
Biểu 60.pdf
Biểu 61.pdf
Biểu 62.pdf
Biểu 63.pdf
Biểu 64.pdf
Lĩnh vực