V/v hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu lĩnh vực lao động, xã hội thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 2504/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 20/10/2022
Ngày hiệu lực 20/10/2022
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu lĩnh vực lao động, xã hội thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lao động- Thương binh và xã hội
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm CV hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu lao động, xã hội Nông thôn mới và Nâng cao giai đoạn 2021-2025.pdf
Lĩnh vực