Đề án đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 306/ĐA-UBND
Ngày ban hành 14/10/2022
Ngày hiệu lực 14/10/2022
Trích yếu nội dung Đề án đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Quy hoạch, kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 2. ĐỀ ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG (19-10-2022).pdf
2. PHỤ LỤC ĐỀ ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, CTCC (19-10-2022) (1).pdf
Lĩnh vực