Báo cáo công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố ngày 18/11/2022
Số ký hiệu văn bản 695/BC-UBND
Ngày ban hành 27/10/2022
Ngày hiệu lực 27/10/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố ngày 18/11/2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Y tế, Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Công dân
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm BC công tác phòng, chống dịch UBND TP ngày 18-11-2022.pdf
Lĩnh vực