Thông báo yêu cầu thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Anh - Sông Bằng.
Số ký hiệu văn bản 1286/TB-UBND
Ngày ban hành 23/11/2022
Ngày hiệu lực 23/11/2022
Trích yếu nội dung Thông báo yêu cầu thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Anh - Sông Bằng.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Quản lý đô thị
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm Thông báo yêu cầu thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm đối với ông Nguyễn Văn Anh - Sông Bằng.pdf
Lĩnh vực