Báo cáo công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố ngày 23/11/2022
Số ký hiệu văn bản 712/BC-UBND
Ngày ban hành 24/11/2022
Ngày hiệu lực 24/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố ngày 23/11/2022
Hình thức văn bản Thông tin tiếp cận đất đai
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Công dân
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm BC công tác phòng, chống dịch UBND TP ngày 23-11-2022.pdf
Lĩnh vực