Công văn về việc hướng dẫn tự đánh giá,chấm điểm CCHC của phòng chuyên môn năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2914/UBND-NV
Ngày ban hành 25/11/2022
Ngày hiệu lực 25/11/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc hướng dẫn tự đánh giá,chấm điểm CCHC của phòng chuyên môn năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm CV hướng dẫn CCHC của phòng chuyên môn OK.pdf
PL Hướng dẫn cham diem 2022(1).pdf
Lĩnh vực