Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: Đoàn Văn Thưởng - Đoàn Thị Bằng Giang
Số ký hiệu văn bản 2832/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/11/2022
Ngày hiệu lực 23/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: Đoàn Văn Thưởng - Đoàn Thị Bằng Giang
Hình thức văn bản Thông tin tiếp cận đất đai
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Công dân
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm 2832.qd-ubnd.PDF
Lĩnh vực