Quyết định Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện công trình: Cải tạo, chống quá tải, giảm TTĐN thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2957/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/12/2022
Ngày hiệu lực 07/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện công trình: Cải tạo, chống quá tải, giảm TTĐN thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng năm 2022
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Quốc Trung
Tài liệu đính kèm Quyết định thành lập Hội đồng BT điện 2022.pdf
Lĩnh vực