Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện công trình: Cải tạo đường dây 22kV, 35kV để xây dựng các tuyến mới từ TBA 110kV Cao Bằng (E16.1) năm 2021
Số ký hiệu văn bản 356/KH-UBND
Ngày ban hành 08/12/2022
Ngày hiệu lực 08/12/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện công trình: Cải tạo đường dây 22kV, 35kV để xây dựng các tuyến mới từ TBA 110kV Cao Bằng (E16.1) năm 2021
Hình thức văn bản Thông tin tiếp cận đất đai
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Công dân, Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Doanh nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm KH thu hồi đất, điều tra khảo sát dự án (E16.1) năm 2021.pdf
Lĩnh vực