Trả lời ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 3119/UBND-VP
Ngày ban hành 19/12/2022
Ngày hiệu lực 19/12/2022
Trích yếu nội dung Trả lời ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh
Hình thức văn bản Giải trình ý kiến kiến nghị cử tri
Lĩnh vực Giải trình ý kiến kiến nghị cử tri
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm TRẢ LỜI Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 11.pdf
Lĩnh vực