Báo cáo công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố ngày 22/12/2022
Số ký hiệu văn bản 828/BC-UBND
Ngày ban hành 23/12/2022
Ngày hiệu lực 23/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố ngày 22/12/2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm BC công tác phòng, chống dịch UBND TP ngày 22-12-2022.pdf
Lĩnh vực