Báo cáo công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19c trên địa bàn thành phố ngày 24/12/2022
Số ký hiệu văn bản 841/BC-UBND
Ngày ban hành 24/12/2022
Ngày hiệu lực 24/12/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19c trên địa bàn thành phố ngày 24/12/2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm BC công tác phòng, chống dịch UBND TP ngày 24-12-2022.pdf
Lĩnh vực