HD Thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu (Thông tin và Truyền thông) trong tiêu chí xã nông thôn kiểu mẫu tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 3166/HD-UBND
Ngày ban hành 26/12/2022
Ngày hiệu lực 26/12/2022
Trích yếu nội dung HD Thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu (Thông tin và Truyền thông) trong tiêu chí xã nông thôn kiểu mẫu tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm Hướng dẫn thực hiện tiêu chí nông thôn mới, kiểu mẫu - Văn hóa, thông tin.pdf
Lĩnh vực