Kế hoạch Giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 232/KH-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2022
Ngày hiệu lực 20/12/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực HĐND Thành Phố
Người ký duyệt Hoàng Văn Lưu
Tài liệu đính kèm KẾ HOẠCH GIÁM SÁT NĂM 2023 HĐND.pdf
Lĩnh vực