Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
87/BC-UBBC Báo cáo kết quả tổng kết công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 528
17/06/2021
86/BC-UBBC Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 512
15/06/2021
85/BC-UBBC Báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu quốc hội khoa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 527
10/06/2021
54NQ-UBBC Xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 2026
Lượt xem: 523
08/06/2021
52/NQ-UBBC Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 536
31/05/2021
50/BC-UBBC Báo cáo tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 511
26/05/2021
49/BC-UBBC Báo cáo tình hình cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Từ 07 giờ đến 19h00p ngày 23/5/2021)
Lượt xem: 501
23/05/2021
48/BC-UBBC Báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 534
19/05/2021
47/BC-UBBC Báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 500
14/05/2021
46/BC-TBKNTC Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bầu cử đại biểu HĐND thành phố Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 542
14/05/2021
123
Lĩnh vực