Tổng số: 43
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
286/KH-HĐPH Kế hoạch tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật tại phường Sông Hiến
Lượt xem: 440
22/09/2022
1422/UBND-TP Công văn về việc tiếp tục hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin năm 2016" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 64
27/06/2022
1288/UBND-TP Công văn hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Tiếp cận thông tin năm 2016" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 138
10/06/2022
186/KH-HĐPH Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật quý II năm 2022
Lượt xem: 132
08/06/2022
187/KH-UBND Kế hoạch tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 98
08/06/2022
1127/UBND-TP V/v tăng cường thông tin, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 108
27/05/2022
894/UBND-TP V/v triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính
Lượt xem: 126
04/05/2022
135/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2022
Lượt xem: 101
26/04/2022
776/UBND-TP V/v hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Lượt xem: 79
20/04/2022
580/UBND-TP V/v triển khai Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Lượt xem: 107
28/03/2022
12345
Lĩnh vực