Thông báo Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện theo nguyên tắc “04 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND thành phố Cao Bằng
UBND Thành phố ban hành Thông báo số 1025/TB-UBND ngày 23/09/2022 về việc Thông báo Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện theo nguyên tắc “04 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND thành phố Cao Bằng

Qua rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND thành phố Cao Bằng thông báo danh mục TTHC thực hiện theo nguyên tắc “04 tại chỗ” tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC của UBND thành phố như sau: Danh mục TTHC cấp thành phố thực hiện theo nguyên tắc “04 tại chỗ” gồm 115 TTHC, cụ thể: Lĩnh vực Tư pháp: 26 TTHC; Lĩnh vực Nội vụ: 29 TTHC; Lĩnh vực Tài chính –Kế hoạch: 23 TTHC; Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin: 10 TTHC; Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội: 17 TTHC Lĩnh vực Kinh tế: 05 TTHC; Lĩnh vực Thanh tra: 02TTHC; Lĩnh vực Quản lý đô thị: 02 TTHC; Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 01 TTHC. Đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phường thực hiện 100% TTHC theo nguyên tắc “04 tại chỗ” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã, phường.

Hoàng Ly

Xem chi tiết Nội dung tại đây:  

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 634
  • Trong tuần: 24 913
  • Tổng lượt truy cập: 6199702
Đăng nhập