Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cao Bằng xác minh tài sản, thu nhận của cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý tại 8 cơ quan, đơn vị
Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cao Bằng đã triển khai thực hiện việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. 

Theo đó, với yêu cầu đặt ra đó là các cán bộ được xác minh tài sản, thu nhập có trách nhiệm giải trình về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai, nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm; cung cấp thông tin liên quan đến nội dung xác minh khi có yêu cầu của Tổ xác minh và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã cung cấp; thực hiện đầy đủ, kịp thời yêu cầu của Tổ xác minh và cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình xác minh tài sản, thu nhập; Hoạt động xác minh tài sản, thu nhập đảm bảo chính xác, khách quan, dân chủ, công bằng, đúng thẩm quyền theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; không xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người được xác minh tài sản, thu nhập và giữ bí mật thông tin, tài liệu trong quá trình xác minh.

anh tin bai
 
Bốc thăm đơn vị để xác minh tài sản thu nhập năm 2023 đối với cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý

 

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy mời đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Thanh tra Thành phố, Văn phòng Thành ủy cùng lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm lấy 03 đơn vị phòng, ban, 03 trường học và 02 xã, phường để xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện BTV Thành ủy quản lý công tác tại đơn vị đó. 

Kết quả, đã có 08 đơn vị, phòng, ban, trường học và phường xã sẽ được thực hiện việc xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ diện BTV Thành uỷ quản lý đang công tác tại các đơn vị gồm: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng Thành phố; Trường Mầm non Sông Bằng, Trường Mầm non Tân Giang, Trường Trung học cơ sở Ngọc Xuân và 02 phường: Sông Hiến, Ngọc Xuân. Tổ xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 của thành phố sẽ tiến hành thực hiện việc xác minh tài sản, thu nhập bắt đầu từ ngày 06/4 đến 28/4/2023, với quy trình và nước bước chặt chẽ theo đúng quy định.

anh tin bai
 
Quang cảnh hội nghị 

 

Thông qua việc xác minh tài sản, thu nhập nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, đồng thời nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có); thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bùi Toàn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 39
  • Hôm nay: 999
  • Trong tuần: 25 278
  • Tổng lượt truy cập: 6200067
Đăng nhập