UBND phường Hợp Giang

I. Thông tin chung:

Tên cơ quan :  Đảng ủy - HĐND - UBND  phường Hợp Giang

Địa chỉ           :  Tổ 7, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại      : 02063 852 651

E-mail            : ubndhopgiang@caobang.gov.vn

 

II. Các cán bộ, công chức phường:

 

 

- Bà: Đàm Thị Khánh 

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQ phường

- Điện thoại: 08556 620 888

- Email: ubndhopgiang@caobang.gov.vn

 

 

 

 

 

- Ông:    Nguyễn Anh Tuấn

- Chức vụ:  Bí thư - Chủ tịch UBND phường

- Điện thoại:   0206 3 852500

-Email:     tuanna.tp@caobang.gov.vn

 

 

 

 
 

- Bà: Nông Thị Minh Thiên

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy phường

- Điện thoại: 

- Email: Thienntm@caobang.gov.vn

 

 

- Bà: Nguyễn Thị Diệu Linh

- Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân

Điện thoại:  0915 230 116

Email: ubndhopgiang@caobang.gov.vn

 

 

 

 

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hân

- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND phường

Điện thoại:   0914 966 919

Email:   hanntn@caobang.gov.vn

 

 

 

- Bà: Hoàng Thị Huệ

- Chức vụ: Công chức Văn phòng Thống kê

Điện thoại:  0398500555

Email: hueht@caobang.gov.vn

 

 

 - Bà: Nguyễn Thị Long An

- Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN

- Số điện thoại:0973141888

- Email: Anntl@caobang.gov.vn

 

 

- Bà: Trần Thị Hồng

- Chức vụ: Công chức Văn phòng Thống kê

Điện thoại:   0947961600

Email:  Hongtt@caobang.gov.vn

 

 

- Ông:   Hoàng Văn Trực

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Điện thoại: 0357671226

Email:    @caobang.gov.vn

 

 

 

 
 

- Bà:   Trần Thị Thanh Nhàn

 - Chức vụ: Công chức Văn hóa – xã hội

 Điện thoại:    0944554886

 Email : Nhanttt@caobang.gov.vn

 

 

 - Bà:   Hoàng Thúy Hằng

- Chức vụ: Công chức Văn hóa – xã hội

Điện thoại:    0947 535 237

Email:    hanght.tp@caobang.gov.vn

 

 

 

 - Bà:   Bùi Thu Trà

- Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Điện thoại:   0942888992

Email:   trabt.tpo@caobang.gov.vn

 

 

 

- Ông:   Sầm Văn Vĩnh

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự phường

Điện thoại:   0386352574

Email:  vinhsv.tpo@caobang.gov.vn

   

 

 

 - Ông: Nông bảo Trung

- Chức vụ: Công chức Địa chính XDĐT&MT

Điện thoại:  0388034919

Email:    trungnb.tpo@caobang.gov.vn

   

 - Bà: Bế Thị Tươi

- Chức vụ: Công chức văn hóa xã hội

- Số điện thoại: 0912869585

- Email:   tuoidt.tpo@caobang.gov.vn

 

 

 - Bà: Chuông Thị Thìn

- Chức vụ: Công chức Tài chính - kế toán

- Số điện thoại: 0914881366

III. Thông tin cơ bản:   

Phường Hợp Giang có địa thế là phường trung tâm về kinh tế - chính trị, an ninh - quốc phòng của thành phố Cao Bằng với diện tích tự nhiên 0,93 km2; có trên 3.000 hộ/ trên 11.000 nhân khẩu cư trú tại 32 tổ dân phố.

Dân cư sống tập trung ngành nghề chủ yếu là thương mại và dịch vụ. Nhìn chung đời sống của nhân dân ổn định, cơ sở vật chất hạ tầng cơ bản đảm bảo, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, các họat động tín ngưỡng, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo thuần tuý và hoạt động theo các quy định của pháp luật.

- Tống số hộ đồng bào theo đạo Công giáo: 08 hộ với 14 nhân khẩu (Có 01 người dân tộc Tày, 13 người dân tộc Kinh).

- Tổng số hộ đồng bào theo đạo Phật giáo: 416 người

- Tổng số người theo đạo lạ: Pháp luân công: 14 người.

UBND phường Hợp Giang

I. Thông tin chung:

Tên cơ quan :  Đảng ủy - HĐND - UBND  phường Hợp Giang

Địa chỉ           :  Tổ 7, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại      : 02063 852 651

E-mail            : ubndhopgiang@caobang.gov.vn

 

II. Các cán bộ, công chức phường:

 

 

- Bà: Đàm Thị Khánh 

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban MTTQ phường

- Điện thoại: 08556 620 888

- Email: ubndhopgiang@caobang.gov.vn

 

 

 

 

 

- Ông:    Nguyễn Anh Tuấn

- Chức vụ:  Bí thư - Chủ tịch UBND phường

- Điện thoại:   0206 3 852500

-Email:     tuanna.tp@caobang.gov.vn

 

 

 

 
 

- Bà: Nông Thị Minh Thiên

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy phường

- Điện thoại: 

- Email: Thienntm@caobang.gov.vn

 

 

- Bà: Nguyễn Thị Diệu Linh

- Chức vụ: Chủ tịch Hội nông dân

Điện thoại:  0915 230 116

Email: ubndhopgiang@caobang.gov.vn

 

 

 

 

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hân

- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND phường

Điện thoại:   0914 966 919

Email:   hanntn@caobang.gov.vn

 

 

 

- Bà: Hoàng Thị Huệ

- Chức vụ: Công chức Văn phòng Thống kê

Điện thoại:  0398500555

Email: hueht@caobang.gov.vn

 

 

 - Bà: Nguyễn Thị Long An

- Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN

- Số điện thoại:0973141888

- Email: Anntl@caobang.gov.vn

 

 

- Bà: Trần Thị Hồng

- Chức vụ: Công chức Văn phòng Thống kê

Điện thoại:   0947961600

Email:  Hongtt@caobang.gov.vn

 

 

- Ông:   Hoàng Văn Trực

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Điện thoại: 0357671226

Email:    @caobang.gov.vn

 

 

 

 
 

- Bà:   Trần Thị Thanh Nhàn

 - Chức vụ: Công chức Văn hóa – xã hội

 Điện thoại:    0944554886

 Email : Nhanttt@caobang.gov.vn

 

 

 - Bà:   Hoàng Thúy Hằng

- Chức vụ: Công chức Văn hóa – xã hội

Điện thoại:    0947 535 237

Email:    hanght.tp@caobang.gov.vn

 

 

 

 - Bà:   Bùi Thu Trà

- Chức vụ: Công chức Tư pháp – Hộ tịch

Điện thoại:   0942888992

Email:   trabt.tpo@caobang.gov.vn

 

 

 

- Ông:   Sầm Văn Vĩnh

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự phường

Điện thoại:   0386352574

Email:  vinhsv.tpo@caobang.gov.vn

   

 

 

 - Ông: Nông bảo Trung

- Chức vụ: Công chức Địa chính XDĐT&MT

Điện thoại:  0388034919

Email:    trungnb.tpo@caobang.gov.vn

   

 - Bà: Bế Thị Tươi

- Chức vụ: Công chức văn hóa xã hội

- Số điện thoại: 0912869585

- Email:   tuoidt.tpo@caobang.gov.vn

 

 

 - Bà: Chuông Thị Thìn

- Chức vụ: Công chức Tài chính - kế toán

- Số điện thoại: 0914881366

III. Thông tin cơ bản:   

Phường Hợp Giang có địa thế là phường trung tâm về kinh tế - chính trị, an ninh - quốc phòng của thành phố Cao Bằng với diện tích tự nhiên 0,93 km2; có trên 3.000 hộ/ trên 11.000 nhân khẩu cư trú tại 32 tổ dân phố.

Dân cư sống tập trung ngành nghề chủ yếu là thương mại và dịch vụ. Nhìn chung đời sống của nhân dân ổn định, cơ sở vật chất hạ tầng cơ bản đảm bảo, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, các họat động tín ngưỡng, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo thuần tuý và hoạt động theo các quy định của pháp luật.

- Tống số hộ đồng bào theo đạo Công giáo: 08 hộ với 14 nhân khẩu (Có 01 người dân tộc Tày, 13 người dân tộc Kinh).

- Tổng số hộ đồng bào theo đạo Phật giáo: 416 người

- Tổng số người theo đạo lạ: Pháp luân công: 14 người.

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 29
  • Hôm nay: 1214
  • Trong tuần: 28 353
  • Tổng lượt truy cập: 5858072
Đăng nhập