Thành phố: Mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 31/10/2022 về việc mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP.

Nhằm nâng cao nhận thức, xác định cụ thểvai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan các cấp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành rà soát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu được giao quản lý để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Xây dựng, phát triển, duy trì, vận hành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu khác; sử dụng danh tính điện tử, tài khoản định danh điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến để chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP.

UBND Thành phố Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, UBND các phường, xã thực hiện các nội dung trọng tâm: tuyên truyền, rà soát,vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên đến Công an thành phố làm thủ tục cấp CCCD và đăng ký tài khoản ĐDĐT đảm bảo xong trước ngày 15/11/2022 và công dân trong độ tuổi chưa được cấp CCCD trên địa bàn đi làm thủ tục cấp CCCD và đăng ký tài khoản ĐDĐT đảm bảo xong trước ngày 25/12/2022. Hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành có quy định việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ Tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới trong phạm vi thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ ban hành mới để bảo đảm có hiệu lực trước ngày 31/12/2022. Ban hành văn bản chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức, ban, ngành có chức năng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự nghiên cứu, sử dụng phù hợp, hiệu quả 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Đẩy nhanh tiến độ tham gia xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hạ tầng về hệ thống, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin phục vụ triển khai thực hiện các giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu dân cư.

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây: 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 26
  • Hôm nay: 741
  • Trong tuần: 25 020
  • Tổng lượt truy cập: 6199809
Đăng nhập