Thành phố triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
UBND Thành phố ban hành công văn số 2246/UBND-TNMT ngày 23/9/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022.

Chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 là “Cùng hành động để thay đổi thế giới”, tiếp nối chủ đề đã được phát động tại Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu bền vững. Để hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 và thực hiện Văn bản số 2349/UBND-CN ngày 13 tháng  9 năm 2022 của UBND tỉnh  Cao  Bằng  về việc  tổ chức  các  hoạt động hưởng ứng Chiến  dịch  Làm  cho  thế giới  sạch hơn năm 2022, Chủ tịch  UBND thành phố có ý kiến như sau:

Giao các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND phường, xã nghiên cứu, tổ chức một số hoạt động phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương, với các nội dung sau: Treo băng rôn, khẩu  hiệu,  pano, áp  phích  tại  các  khu  vực  công  cộng, đường  phố, trụ sở cơ quan làm  việc  và các địa điểm  phù hợp. Tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Mít tinh hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý rác thải; nạo vét, khơi thông hệ thống thu gom nước mặt, nước thải, phát quang đường làng, ngõ xóm. Tuyên  truyền  và tổ chức  thực  hiện  các quy định  của  Luật  Bảo  vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, tập trung các quy định mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nội dung Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên  địa  bàn  tỉnh  Cao  Bằng  theo  Công  văn số 1516/UBND-TNMT  ngày 06/7/2022. Trong hoạt động mua sắm, tiêu dùng: Giảm thiểu, hạn chế tối đa sử dụng túi ni lon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần; tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường; thu hồi các sản phẩm thải bỏ, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải, góp phần tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng nền kinh tế tuần hoàn. Phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường. Khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm  quyền  khen thưởng  tổ chức,  cá nhân  có thành  tích  tiêu  biểu, xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.

Trung tâm Văn hóa và truyền thông thành phố: tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn. Thực hiện các chương trình truyền thông theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, truyền thông phù hợp trên nền tảng công nghệ, phù hợp nhóm đối tượng.

Thông tin, tài liệu truyền thông của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của BộTài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://www.monre.gov.vn/; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và Môi trường, địa  chỉ https://monremedia.vn/;  Tổng  cục Môi trường, địa chỉ http://vea.gov.vn.

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây: 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 1520
  • Trong tuần: 18 774
  • Tổng lượt truy cập: 5818547
Đăng nhập