Tổng số: 41
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
347/TTr-UBND 12/12/2022 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 (tài liệu phục vụ kỳ họp kỳ họp thứ 8 HĐND TP)
Lượt xem: 300
Tải về 0
915/TB-UBND 08/08/2022 Thông Báo Về việc mời các Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh nộp hồ sơ đề xuất tài trợ từ Quỹ đầu tư xúc tiến kinh doanh nông nghiệp thuộc Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng (Đợt 2)
Lượt xem: 124
Tải về 0
887/UBND-TCKH 29/04/2022 V/v khắc phục công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, đăng ký hộ kinh doanh.
Lượt xem: 113
Tải về 0
754/UBND-TCKH 18/04/2022 V/v Báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã
Lượt xem: 105
Tải về 0
160/BC-UBND 15/04/2022 Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2022
Lượt xem: 112
Tải về 0
546/UBND-TCKH 23/03/2022 V/v Triển khai thực hiện Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ.
Lượt xem: 116
Tải về 0
89/BC-UBND 02/03/2022 Báo cáo Kết quả thu ngân sách Nhà nước năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán năm 2022
Lượt xem: 108
Tải về 0
04/KH-UBND 06/01/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 100
Tải về 0
37/TB-ĐTTr 30/12/2021 Thông báo về việc công khai và tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra
Lượt xem: 91
Tải về 0
4143/QĐ-UBND 24/12/2021 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022
Lượt xem: 92
Tải về 0
12345
Lĩnh vực