Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Cao Bằng

 I. Thông tin về cơ quan:

          1. Tên cơ quan: Đội quản lý trật tự đô thị  Thành phố Cao Bằng.

         2. Địa chỉ: 032 phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang Thành phố Cao Bằng.

        3. Điện thoại: 02063. 757.999.

       4. Email:   doiqlttdt.tp@gmail.com

          II. Cơ cấu chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

          - Chức năng: Đội Quản lý trật tự đô thị có chức năng giúp UBND thành phố kiểm tra, đề xuất và xử lý hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý nhà và công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố và thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND thành phố giao theo quy định của pháp luật.

          - Nhiệm vụ:

          +  Phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật quy định về đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

          + Phối hợp với phòng ban, đơn vị liên quan hỗ trợ  UBND các phường, xã áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả do vi phạm các quyết định về trật tự xây dựng, đất đai, trật tự đô thị gây ra; theo dõi đôn đốc thực hiện các quyết định xử phạt VPHC đã có hiệu lực thi hành, đề xuất biện pháp cưỡng chế và tổ chức  thực hiện cưỡng chế đối với tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành.

          + Trực tiếp tổ chức kiểm tra công trình xây dựng trong trường hợp cần thiết theo chỉ đạo của UBND thành phố; lập hồ sơ, biên bản VPHC  về đất đai, trật tự xây dựng (nếu có) chuyển cho chủ tịch UBND cấp xã hoặc chủ tịch UBND thành phố để xử lý theo thẩm quyền.

          +  Phối hợp với các phòng ban, ngành chức năng thuộc UBND thành phố, giúp UBND thành phố trong việc giải quyết đơn thư thuộc lĩnh vực chức năng của Đội theo quy định của pháp luật.

          + Có trách nhiệm báo cáo, tổng hợp, phản ánh định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo UBND thành phố về tình hình trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn.

          + Tham mưu UBND thành phố tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức, người lao động của Đội và cán bộ công chức chuyên môn của các phường, xã có liên quan.

          + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Lãnh đạo UBND thành phố giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Đội.

       III. Tổ chức bộ máy:

 

 

- Ông: Nguyễn Hữu Hoan

- Chức vụ: Đội trưởng Đội quản lý đô thị Thành phố Cao Bằng

Điện thoại:  0914 039 618

Email:  hoannh@caobang.gov.vn

 

- Ông:        Nguyễn Hồng Thái

 - Chức vụ:  Phó Đội trưởng Đội quản lý đô thị Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:    02063. 953797

- Email:        thainh@caobang.gov.vn

 

- Ông:         Đàm Thế Dân

 - Chức vụ:  Phó Đội trưởng Đội quản lý đô thị Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:    02063. 953797

- Email:       dandt@caobang.gov.vn

 

- Ông:        Nguyễn Tuấn Anh

 - Chức vụ:  Kỹ sư Đội quản lý đô thị Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:    02063. 953797

- Email:        anhnt.ttdt@caobang.gov.vn

 

- Ông:        Hoàng Khánh Bằng

 - Chức vụ:  Kỹ sư Đội quản lý đô thị Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:    02063. 953797

- Email:        banghk@caobang.gov.vn

 

- Ông:        Lưu Quang Hùng

 - Chức vụ:  Kỹ sư Đội quản lý đô thị Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:    02063. 953797

- Email:        hunglq@caobang.gov.vn

 

- Bà:        Nông Thị Hằng

 - Chức vụ:  Kỹ sư Đội quản lý đô thị Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:    02063. 953797

- Email:        hangnt.ttdt@caobang.gov.vn

 

- Ông:        Bế Quang Huy

 - Chức vụ:  Kỹ sư Đội quản lý đô thị Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:    02063. 953797

- Email:        huybq@caobang.gov.vn

 

- Bà:        Nông Diễm Anh

 - Chức vụ:  Kế toán Đội quản lý đô thị Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:    02063. 953797

- Email:        anhnd@caobang.gov.vn

 

- Bà:        Nguyễn Thị Chuyên

 - Chức vụ:  Kỹ sư Đội quản lý đô thị Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:    02063. 953797

- Email:        chuyennt.ttdt@caobang.gov.vn

 

- Ồng:        Nguyễn Hữu Tuấn

 - Chức vụ:  Cán sự Đội quản lý đô thị Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:    02063. 953797

- Email:        tuannh@caobang.gov.vn

 

- Bà:        Phan Kim Dung

 - Chức vụ:  Kỹ sư Đội quản lý đô thị Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:    02063. 953797

- Email:        dungpk@caobang.gov.vn

 

- Ông:        Nông Văn Thế

 - Chức vụ:  Kỹ sư Đội quản lý đô thị Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:    02063. 953797

- Email:        thenv@caobang.gov.vn

 

- Ông:        Du Tuấn Thành

 - Chức vụ:  Kỹ sư Đội quản lý đô thị Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:    02063. 953797

- Email:        thanhdt@caobang.gov.vn

 

- Ông:        Đinh Thanh Hiển

 - Chức vụ:  Kỹ sư Đội quản lý đô thị Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:    02063. 953797

- Email:        hiendt.ttdt@caobang.gov.vn

 

- Ông:        Nguyễn Đức Đại

 - Chức vụ:  Kỹ sư Đội quản lý đô thị Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:    02063. 953797

- Email:        daind@caobang.gov.vn

 

- Ông:        Lê Thanh Tuân

 - Chức vụ:  Kiến trúc sư Đội quản lý đô thị Thành phố Cao Bằng

- Điện thoại:    02063. 953797

- Email:        tuanlt@caobang.gov.vn

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 27
  • Hôm nay: 573
  • Trong tuần: 18 531
  • Tổng lượt truy cập: 5820497
Đăng nhập