Thành phố đề nghị Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở với 123 sáng kiến kinh nghiệm
Theo Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022, Thành phố đã Triển khai nhiệm vụ đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đối với sáng kiến ngành giáo dục năm 2022 với 123 sáng kiến.

   UBND Thành phố đã Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác khoa học và công nghệ (KH&CN). Kiện toàn Hội đồng khoa học và công nghệ thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; Hội đồng đánh giá hiệu quả áp dụng cấp cơ sở của sáng kiến, đề tài khoa học. Triển khai nhiệm vụ đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đối với sáng kiến ngành giáo dục năm 2022. Hiện nay, số sáng kiến đề nghị Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở là 123 sáng kiến (trong đó khối mầm non: 55 sáng kiến, khối tiểu học 50 sáng kiến, khối THCS: 18 sáng kiến. Kết quả đánh giá 83/117 sáng kiến đạt phạm vi ảnh hưởng hiệu quả cấp cơ sở. Đề nghị cấp tỉnh đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh 03 sáng kiến. Phối hợp với sở Khoa học và công nghệ nghiên cứu đề xuất bổ sung một số nội dung liên quan đến đơn vị thành phố đối với 02 đề án do sở Khoa học và Công
nghệ chủ trì tham mưu xây dựng.
    Đề xuất 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 với nội dung “Đánh giá hiện trạng, đề xuất giải pháp và xây dựng mô hình mẫu về quản lý và xử lý chất thải tại các điểm giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Cao Bằng” và “Nghiên cứu xác định khu vực thích hợp cho phát triển homestay, farmstay trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng”.

Hoàng Ly

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 34
  • Hôm nay: 935
  • Trong tuần: 25 214
  • Tổng lượt truy cập: 6200003
Đăng nhập