Triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 8 (2022-2023)
UBND Thành phố ban hành công văn số 593/UBND-KT ngày 27/03/2023 về việc Triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 8 (2022-2023).

Để Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh Cao Bằng lần thứ 8 năm 2022-2023 được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động  sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ủy ban nhân dân thành  phố Cao Bằng đề nghị các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương tập trung triển khai những nội dung sau:

Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý về mục đích, yêu cầu của Hội thi; điều kiện tham dự Hội thi, thể lệ Hội thi theo nội dung tại Kế hoạch số 187/KH-BTC ngày 14/9/2022 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng về tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 8 (2022 -2023) và Quyết định số 186/QĐ-BTC ngày 14/9/2022 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 8 (2022 -2023).

Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 nhóm lĩnh vực sau đây: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược; Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương thực hiện tổ chức triển khai và lựa chọn các Hồ sơ tiêu biểu gửi về Uỷ ban nhân dân thành phố (qua Phòng Kinh tế thành phố) trước ngày 15/6/2023 để Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện lựa chọn hồ sơ đăng ký tham dự hội thi của tỉnh. Quá thời hạn nêu trên Uỷ ban nhân dân thành phố không nhận hồ sơ giải pháp dự thi.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố và các tổ chức đoàn thể phối hợp tuyên truyền, phổ biếncác nội dung Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 8 (2022-2023) đến toàn thể nhân dân, đoàn viên, hội viên biết và hưởng ứng tham gia để Hội thi đạt kết quả cao. (Gửi kèm theo Kế hoạch số 187/KH-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2022 về tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 8 (2022-2023) và Quyết định số 186/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2022 của về Ban hành thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 8 (2022-2023) của Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng)

BTT

Xem chi tiết nội dung tại đây: 

Tải về

 

Tải về

 

Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 16
  • Hôm nay: 685
  • Trong tuần: 24 964
  • Tổng lượt truy cập: 6199753
Đăng nhập