Tổng số: 66
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
32/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt danh mục tên quy trình, quy trình liên thông giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 114
10/01/2023
369/KH-UBND Kế hoạch cải cách hành chính thành phố năm 2023
Lượt xem: 118
29/12/2022
1329/TB-UBND1 Thông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022
Lượt xem: 153
15/12/2022
1330/TB-UBND1 Thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022
Lượt xem: 159
15/12/2022
1329/TB-UBND1 Thông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022
Lượt xem: 194
15/12/2022
V/v tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập nă V/v tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2022
Lượt xem: 370
30/11/2022
343/KH-UBND Kế hoạch tuyển dụng viên chức thành phố Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 378
28/11/2022
342/KH-UBND Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức năm 2022
Lượt xem: 340
28/11/2022
2820/QĐ-UBND Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố
Lượt xem: 284
25/11/2022
2914/UBND-NV Công văn về việc hướng dẫn tự đánh giá,chấm điểm CCHC của phòng chuyên môn năm 2022
Lượt xem: 360
25/11/2022
1234567
Lĩnh vực