Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
120/TTr-UBND Tờ trình về việc điều chỉnh cục bộ một phần đất lâm nghiệp, đất ở tại phường Sông Hiến thuộc đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 144
09/06/2022
1141/QĐ-UBND1 Quyết định Về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu tư vấn kiểm soát Công trình: Mở rộng đường trên cống ngầm thuộc tổ 25 phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 346
04/05/2022
283/TTr-UBND Tờ trình về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất khu vực bến xe cũ thuộc đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết phường sông bằng, thị xã cao bằng, ( nay là thành phố cao bằng) tỉnh cao bằng tỷ lệ 1/2000
Lượt xem: 171
08/10/2021
771/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 116
30/09/2021
272/TTr-UBND Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 135
30/09/2021
1631/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 111
16/08/2021
14/2021/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 129
03/08/2021
214/KH-UBND Kế hoạch đầu tư công năm 2022
Lượt xem: 127
30/07/2021
150/TTr-UBND Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 126
09/07/2021
149/TTr-UBND Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Cao Bằng
Lượt xem: 120
09/07/2021
123
Lĩnh vực