Kế hoạch thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 07/02/2023 về việc thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý xửlý vi phạm hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xem xét, đánh giá thực trạng tình hình thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại địa phương, kịp thời đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật. Đồng thời  phát  hiện  những vướng  mắc,  bất  cập  trong  thi  hành  pháp luật, áp dụng pháp luật, mức độ tuân thủ pháp luật, tồn tại, hạn chế trong tổ chức thi hành pháp luật để kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế; kiến  nghị các  giải  pháp  nâng  cao  hiệu  quả thi  hành  pháp  luật về xử lý  VPHC, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây: Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 26
  • Hôm nay: 1970
  • Trong tuần: 28 735
  • Tổng lượt truy cập: 5855238
Đăng nhập