Thành phố: tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Hè Thu- Mùa năm 2022
UBND Thành phố ban hành công văn số 1993/UBND-KT ngày 25/8/2022 về việc tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Hè Thu- Mùa năm 2022.

Để thực hiện thắng lợi sản xuất vụ Hè thu -Mùa và phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Hè thu -Mùa năm 2022. Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị các đơn vị thực hiện tốt những nội dung:

Phòng Kinh tế: Chỉ đạo các xã, phường tăng cường bám sát địa bàn, chủ động công tác điều tra, theo dõi, dự tính dự báo tình hình phát sinh, phát triển của các đối tượng sinh vật gây hại có nguy cơ bùng phát thành dịch, đồng thời thông báo và hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời. Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo tình hình thời tiết của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn; phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy nông Cao Bằng thực hiện phương án đảm bảo an toàn công trình hồ chứa nước, công trình thủy lợi đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất vụ Mùa.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Thành phố: Bám sát cơ sở, thông báovà hướng dẫn nông dâncách phòng trừ các loại sinh vật gây hại cây trồng vụ Hè Thu - Mùa

Ủy ban nhân dân các xã, phường: Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp hướng dẫn nông  dân cách phòng trừ các loại sinh vật gây hại cây trồng vụ Hè thu-Mùa. Tiếp tục tuyên truyền cho người dân chuyển đổi cácdiện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao.

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây: 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 30
  • Hôm nay: 1758
  • Trong tuần: 28 897
  • Tổng lượt truy cập: 5858616
Đăng nhập