Triển khai các biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông Xuân
UBND Thành phố ban hành công văn số 719/UBND-KT ngày 05/04/2023 về việc phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông Xuân.

Hiện nay lúa xuân đang giai đoạn hồi xanh - đẻ nhánh, ngô đang giai đoạn 7 - 9 lá. Thời tiết những tháng 4, tháng 5 và đầu tháng 6 nắng nóng xen kẽ có mưa vừa đến mưa to, là điều kiện thuận lợi cho sinh vật gây hại phát triển mật độ, tỷ lệ gây hạicó khả năng với quy mô cao, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn, khô vằn... hại trên cây lúa;  sâu  keo  mùa  thu, bệnh khô vằn... hại trên cây ngô; châu chấu tre lưng vàng phát sinh gây hại trên cỏ dại bờ sông, suối. Để chủ động phòng, chống sinh vật gây hại trên cây trồng vụ Đông Xuân. Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị các đơn vị tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung:

Phòng Kinh tế thành phố: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, phường, các đơn vị, cơ quan chuyên môn tăng cường công tác phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Đông Xuân. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan; UBND các xã, phường tăng cường công tác chỉ đạo, phòng chống sinh vật gây hại. Kiểm tra, theo dõi thực hiện các biện pháp phòng trừ theo quy định. Chủ trì phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng.

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố: Tăng cường công tác kiểm tra,phát hiện, dự tính, dự báo thời gian phát sinh, phạm vi và mức độ gây hại của những sinh vật gây hại thực vật trên địa bàn; theo dõi chặt diễn biến thời tiết, tình hình sinh trưởng, tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng để chủ động phòng chống kịp thời. Hướng dẫn các địa phương biện pháp canh tác, chăm sóc, bón phân tập trung, cân đối để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, đảm bảo năng suất, sản lượng. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kinh doanh thuốc BVTV không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng. Chủ động phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thông tin tuyên truyềnđến tận người dân về thời gian các đối tượng sinh vật gây hại cao điểm, thời điểm tốt nhất để nông dân chủ động phòng trừ bằng các loại thuốc BVTV đặc hiệu và sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc "4 đúng" đảm bảo an toàn hiệu quả. Đặc biệt cần tuyên truyền một số đối tượng sinh vật gây hại có khả năng bùng phát thành dịch

Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố: Chủ trì phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thông tin tuyên truyền đến tận người dân về thời gian các đối tượng sinh vật gây hại cao điểm trên cây lúa, cây ngô; thời điểm tốt nhất để nông dân chủ động phòng trừ bằng các loại thuốc BVTV đặc hiệu và sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc "4 đúng" đảm bảo an toàn hiệu quả.

Ủy ban nhân dân các xã, phường: Chủ động phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, dự tính, dự báo thời gian phát sinh, phạm vi và mức độ gây hại của những sinh vật gây hại thực vật trên địa bàn; theo dõi chặt diễn biến thời tiết, tình hình sinh trưởng, tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng để chủ động phòng chống kịp thời. Hướng dẫn nông dân các biện pháp canh tác, chăm sóc, bón phân tập trung, cân đối để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, đảm bảo năng suất, sản lượng. Tổ chức thông báo đến các tổ/xóm về tình hình châu chấu tre lưng vàng phát sinh gây hại, theo Thông báo số 23/TB-TT&CN ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi; Công văn số786/SNN-TT&CN  ngày 04/4/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT (gửi kèm theo). Tiếp tục tuyên truyền đến các cơ sởkinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thực hiện tốt theo quy định của pháp luật, không để vi phạm kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng.


BBT

Xem chi tiết nội dung tại đây: Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 43
  • Hôm nay: 2800
  • Trong tuần: 34 813
  • Tổng lượt truy cập: 6254916
Đăng nhập