Thành phố: triển khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
UBND Thành phố ban hành công văn số 2283/UBND-KT ngày 26/09/2022 về việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

Để triển khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo đúng quy định, đồng thời thực hiện Văn bản số 1961/SNN-VPĐP ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Cao Bằng về triển khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giai đoạn 2021 -2025, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: Phòng Kinh tế thành phố: Là cơ quan Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố tiếp tục chủ trì phối hợp với các đơn vị hướng dẫn UBND các xã rà soát các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn đảm bảo đúng theo cơ chế hỗ trợ, cơ chế đầu tư và các  nội  dung  khác  quy  định  tại  Nghị  quyết  số  03/2022/NQ-HĐND, ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2021 -2025. Chủ trì tham mưu tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định; Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố phối hợp với phòng Kinh tế hướng dẫn UBND các xã rà soát các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn đảm bảo đúng theo cơ chế hỗ trợ, cơ chế đầu tư và các  nội  dung  khác  quy  định  tại  Nghị  quyết  số  03/2022/NQ-HĐND, ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2021 -2025; Ủy ban nhân dân các xã Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh: Thực hiện rà soát các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn đảm bảo đúng theo cơ chế hỗ trợ, cơ chế đầu tư và các nội dung khác quy định tại Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND, ngày 25/5/2022 củaHội đồng nhân dân tỉnh quy định về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàngiai đoạn 2021 -2025; Tổng hợp danh mục các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn xã gửi phòng Kinh tế tổng hợp theo quy định.

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây: 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 52
  • Hôm nay: 1936
  • Trong tuần: 25 472
  • Tổng lượt truy cập: 5839534
Đăng nhập