Chấn chỉnh công tác quản lý điểm trung chuyển hàng hóa, nông sản phường Sông Bằng (Bến xe khách cũ)
UBND Thành phố ban hành công văn số 218/UBND_KT ngày 09/02/2023 về việc Chấn chỉnh công tác quản lý điểm trung chuyển hàng hóa, nông sản phường Sông Bằng (Bến xe khách cũ).

Để công  tác  quản điểm  trung  chuyển  hàng  hóa,  nông  sản phường  Sông Bằng (Bến xe khách cũ) có hiệu quả, đúng mục đích, đúng với chủ trương của Tỉnh và Thành phố là điểm trung chuyển hàng hóa, nông sản, phục vụ người dân bán hàng “tự sản - tự tiêu”, Uỷ ban nhân dân Thành phố đề nghị UBND phường Sông Bằng thực hiện nghiêm túc một số nội dung:

Chấn chỉnh lại  hoạt động  quản  lý đối  với  hoạt động  của điểm  trung chuyển  hàng  hóa,  nông  sản phường  Sông  Bằng  (Bến xe khách cũ) chỉ để bán hàng nông sản theo diện “tự sản - tự tiêu”, chấp hành đúng quy định về thời gian hoạt động  theo đúng Công văn số 597/UBND-KT  ngày  12/3/2022  của  UBND tỉnh về tiếp tục sử dụng tạm thời bến xe khách cũ phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng và các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố và Thực  hiện  thu giá  dịch  vụ theo  tiểu  mục  1.3,  mục  1  của Công văn số 109/UBND-KT  ngày 20/01/2020  của Ủy  ban  nhân  dân  thành  phố về việc  sử dụng  tạm  thời  Bến xe khách (cũ), phường  Sông  Bằng để phục  vụ người  dân bán hàng tự sản, tự tiêu với mức giá là 4.000đ/lượt.

Hoàng Ly

Xem chi tiết nội dung tại đây: Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 3759
  • Trong tuần: 29 337
  • Tổng lượt truy cập: 5846364
Đăng nhập