Hướng dẫn, khai thác hệ thống thông tin quản lý, kết nối, chia sẻ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính
UBND Thành phố ban hành công văn số 700/UBND-VHTT ngày 04/04/2023 về việc Hướng dẫn, khai thác hệ thống thông tin quản lý, kết nối, chia sẻ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện Công văn số 319/STTTT-BCVTCĐS ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn, khai thác hệ thống thông tin quản lý, kết nối, chia sẻ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Để hệ thống khai thác đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung, như sau:

Văn phòng HĐND và UBND thành phố tham mưu, cử cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phối hợp với Viễn thông Cao Bằng thực hiện các khóa hướng dẫn khai thác, sử dụng Hệ thống quản lý, kết nối, chia sẻ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

UBND các xã, phường phối hợp với Viễn thông Cao Bằng triển khai tập huấn, hướng dẫn khai thác, sử dụng Hệ thống quản lý, kết nối, chia sẻ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đề nghị Viễn thông Cao Bằng Phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo theo nội dung, thời gian; Thông tin kết quả thực hiện về Ủy ban nhândân thành phố (qua phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 29/5/2023.

BBT

Xem chi tiết nội dung tại đây: Tải về


Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 29
  • Hôm nay: 3406
  • Trong tuần: 25 285
  • Tổng lượt truy cập: 5837184
Đăng nhập